【BiliTV】Bilibili电视台之一看得我蛋疼 =. =

Bilibili电视台之二:

Video Address :
【Bili Bili】

Video Name:
【BiliTV】Bilibili电视台 弹幕被我玩坏了,重投一次。

Edit:
【ALL】坏掉的开关

Original Introduction:
自制 up主第一次做相关视频,各方面都还比较粗糙。 嘛,大家笑笑就好了。 赶在元月一号投稿,祝大家新年快乐。

Nguồn:https://dothihoa.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://dothihoa.com/giai-tri

  • hahaha

    Nioy Name January 31, 2020 7:18 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *