Bình Dương: Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng bình quân 18%

0
19Chủ Nhật, ngày 05 tháng 1 năm 2020
Bình Dương: Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng bình quân 18% | Small Question
Đối với đất phi nông nghiệp, tỉnh Bình Dương thực hiện điều chỉnh bằng với giá đất tính theo Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019, tương ứng mức tăng bình quân khoảng 18% so với bảng giá đất hiện hành.
#Small_Question

Nguồn:https://dothihoa.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here