Cách thả máy bay trên Facebook 2018 ✓

4
38Cách thả máy bay trên Facebook 2018 ✓

Hướng dẫn thả máy bay trên facebook
1. Thích trang:
2. Bình luận #addplanereact hoặc #fly
3. Ở đầu các nhận xét bạn sẽ thấy biểu tượng tức giận thứ hai xuất hiện và nhấp vào nó.

#addplanereact

Nguồn:https://dothihoa.com/

4 COMMENTS

  1. Hướng dẫn thả máy bay trên facebook
    1. Thích trang: https://goo.gl/eKVfL5
    2. Bình luận #addplanereact hoặc #fly
    3. Ở đầu các nhận xét bạn sẽ thấy biểu tượng tức giận thứ hai xuất hiện và nhấp vào nó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here