Giới thiệu môn tin học căn bản

2
49Giáo trình trực tuyến của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Giới thiệu môn học
2. Mục tiêu của học phần
3. Tóm tắt nội dung học phần
4. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Tin học căn bản
1.1. Tổng quan
· Giới thiệu về máy tính điện tử
· Đơn vị đo thông tin
· Các thành phần cơ bản của máy tính điện tử
· Hệ đếm
· Bảng mã
1.2. Hệ điều hành Windows
· Tổng quan về hệ điều hành Windows
· Hệ thống tập tin
· Tùy biến môi trường làm việc
· Thao tác trên cửa sổ chương trình
1.3. Mạng máy tính
· Khái niệm
· Phân loại
· Mạng toàn cầu
1.4. Một số chương trình ứng dụng
· Một số tiện ích trong Windows: Calculator, Notepad, Paint, Windows Media Player
· Một số ứng dụng quản lý, thao tác trên tập tin
· Ứng dụng đọc văn bản Acrobat Reader
· Bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
· Một số ứng dụng trên Internet: Internet Explorer, Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Google Search
Chương 2. Soạn thảo văn bản
2.1. Tổng quan
· Giới thiệu về MS Word
· Các thành phần trong MS Word
· Một số thao tác cơ bản khi soạn thảo văn bản
· Bộ gõ tiếng Việt
2.2. Định dạng văn bản
· Giới thiệu chung
· Định dạng ký tự
· Định dạng đoạn văn bản
· Định dạng trang in
· Kẻ khung viền và tô màu đoạn văn bản
· Đánh dấu danh sách đoạn
· Tạo ngắt trang, đánh số trang
· Tạo tiêu đề trang
· Định dạng văn bản theo cột
2.3. Bảng biểu
· Tạo bảng biểu.
· Hiệu chỉnh bảng biểu.
· Trình bày và trang trí bảng biểu
2.4. Đồ họa
· Tạo đối tượng đồ họa
· Hiệu chỉnh đối tượng đồ họa
· Chèn hình ảnh vào văn bản
· Chữ nghệ thuật
2.5. Một số chức năng nâng cao (tham khảo)
· Trộn thư
· Autotext và Autocorrect.
· Tạo mục lục văn bản
Chương 3. Xử lý bảng tính
3.1. Tổng quan
· Giới thiệu về Excel
· Các thao tác cơ bản trên bảng tính
· Địa chỉ tham chiếu
· Khái niệm vùng bảng tính
· Xử lý dữ liệu trên bảng tính
3.2. Các hàm cơ bản trong Excel
· Khái niệm về hàm
· Nhóm hàm số
· Nhóm hàm thời gian
· Nhóm hàm thống kê
· Nhóm hàm chuỗi
· Nhóm hàm luận lý
3.3. Định dạng bảng tính
· Thao tác với dòng, cột, ô
· Định dạng dữ liệu số
· In ấn
3.4. Nhóm hàm điều khiển
· Nhóm hàm điều kiện
· Nhóm hàm tìm kiếm
3.5. Cơ sở dữ liệu (tham khảo)
· Khái niệm: vùng cơ sở dữ liệu, vùng điều kiện và vùng trích dữ liệu
· Sắp xếp dữ liệu
· Lọc và tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu
· Các hàm thống kê trên cơ sở dữ liệu
3.6. Biểu đồ (tham khảo)
· Tạo biểu đồ mới
· Chỉnh sửa biểu đồ
Chương 4. Thuyết trình bằng máy tính (tham khảo)
4.1. Tổng quan
· Giới thiệu Microsoft PowerPoint
· Một số thao tác cơ bản
4.2. Các hiệu ứng chuyển động
· Hiệu ứng chuyển trang
· Hiệu ứng cho các đối tượng
5. Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Tổng điểm môn học (thang 10) được đánh giá dựa trên 2 yếu tố sau:
· Thi thực hành cuối kỳ: 6 điểm, gồm 2 phần Word và Excel
· Thi lý thuyết cuối kỳ (trắc nghiệm): 4 điểm, gồm 3 phần Windows, Word, Excel.
6. Tài liệu học tập, tham khảo
· Bài giảng môn Tin học cơ sở, Khoa CNTN, ĐH KHTN TPHCM.
· TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Đặng Bình Phương, Giáo trình môn Tin học cơ sở, ĐH KHTN TPHCM, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010.
7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành
· Hệ điều hành Microsoft Windows XP
· Bộ ứng dụng văn phòng MS Office 2003
· Windows Commander, WinZip, Acrobat Reader, Unikey

Nguồn: https://dothihoa.com

Xem thêm bài viết khác: https://dothihoa.com/cong-nghe

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here