Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa: Chương 241- Chương 260, Truyện Audio

6
46Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 241: Nha đầu, ngươi cầm cho bổn toạ ăn, (9.8 phút: 0:00:00 – 0:09:48)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 242: Khiếp sợ, bị ôm, (8.6 phút: 0:09:48 – 0:18:24)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 243: Tới đây, cùng nhau hứng mưa, (8.41 phút: 0:18:24 – 0:26:48)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 244: Hoa tâm đại củ cải, (9.99 phút: 0:26:48 – 0:36:48)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 245: Ngươi nói xem, chấp niệm là gì?, (9.43 phút: 0:36:48 – 0:46:14)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 246: Cấm thuật, lấy mệnh tục mệnh*, (9.27 phút: 0:46:14 – 0:55:30)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 247: Kết cục, vạn tiễn xuyên tâm, (10.96 phút: 0:55:30 – 1:06:27)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 248: Có ngài ở đây, ta cần gì tiền đồ, (9.61 phút: 1:06:27 – 1:16:04)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 249: Cây trâm này, ngươi cài lên rất đẹp, (9.9 phút: 1:16:04 – 1:25:58)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 250: Về sau, bổn toạ gọi ngươi là Đoá Đoá, (9.23 phút: 1:25:58 – 1:35:12)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 251: Đoá Đoá, khát nước?, (8.99 phút: 1:35:12 – 1:44:11)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 252: Hung hiểm, bị ám sát, (8.96 phút: 1:44:11 – 1:53:09)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 253: Chậc, miệng nhỏ thật ngọt, (8.82 phút: 1:53:09 – 2:01:58)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 254: Thần linh, hay là yêu quái, (9.23 phút: 2:01:58 – 2:11:12)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 255: Đóa Đóa, ngươi ngồi vào áo của ta, (9.56 phút: 2:11:12 – 2:20:45)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 256: Đóa Đóa, sau này cách xa hắn chút, (9.78 phút: 2:20:45 – 2:30:32)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 257: Tranh chấp, rơi xuống nước, (9.17 phút: 2:30:32 – 2:39:42)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 258: Đóa Đóa, ngươi thu liễm chút, (9.57 phút: 2:39:42 – 2:49:16)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 259: Đại nhân, ngài ôm ta một cái đi, (9.71 phút: 2:49:16 – 2:58:59)
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa – Chương 260: Ôm, còn hôn nữa, (8.92 phút: 2:58:59 – 3:07:53)

Nguồn: https://dothihoa.com

Xem thêm bài viết khác: https://dothihoa.com/lam-dep

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here