Pepa Ăn Bánh MÌ + Sữa Chua, *Funny pig* #ASMR A Whole lot of Bread | ASMR PigĐây là video ASMR. Để đảm bảo tất cả các tiếng râm ran hãy đeo tai nghe. Nếu bạn không thích ĂN ÂM THANH và những lời thì thầm nhẹ nhàng XIN ĐỪNG XEM. Ăn, nhai, nuốt nước miếng … được thực hiện rất lớn cho mục đích video. CẢM ƠN BẠN. *** ASMR (Phản ứng kinh tuyến cảm giác tự động) là một trải nghiệm tuyệt vời được xác định bởi cảm giác ngứa ran gây ra cảm giác tích cực, thư giãn và tập trung. Nghe giọng nói thì thầm và ăn âm thanh là một số ví dụ kích hoạt ASMR. Mọi người đều có một kích hoạt ASMR khác nhau. Tôi hy vọng bạn tìm thấy một trong đó có thể giúp bạn thư giãn.
_
***This is an ASMR video. To ensure all tingles please wear headphone. If you do not enjoy EATING SOUNDS and light whispers PLEASE DO NOT WATCH IT. Eating, chewing, gulping sounds ect…are done very loudly for video purposes. THANK YOU.***

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) is a euphoric experience identified by a tingling sensation that triggers positive feelings, relaxation and focus. Listening to whisper voice and eating sounds are some examples that trigger ASMR. Everyone has a different ASMR triggers. I hope you find one that can help you to relax.

#PIGASMR
#ASMRPig
#noblepig
#royalpig
#lobster
#shrimp
#sausage
#asmrseafood
#asmrfood
#asmreating
#asmrsounds
#eatingsounds
#asmrcontent
#asmrextreme
#asmrmukbang
#mukbang
#eatingshow
#letseat
#foodforasmr
#foodsounds
#chewingsounds

Nguồn: https://dothihoa.com

Xem thêm bài viết khác: https://dothihoa.com/meo-vat

 • Awww so cute

  Laxy the cute fox April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Con lợn này ăn nhanh quá
  😁😁😁😁😉😉😉😉

  Toni Wa Chan April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • I love the way he knows his foods coming he gets very vocal he's such a cutie

  Tamra Giedosh April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • In India the pig is known as most dirtiest animal but here I'm happy to see that you maintain hygiene of that pepa🐽❤the pig is soo cute🐷❣

  Tanasvi Nitnavare April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Cảm thấy phí phạm.

  Hien Thu April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Ve kêu nhiều quá hi

  QKN ASMR April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • 😃😍😘🐷🐖

  จีรนันท์ บัวสิม April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • ahihi

  sw gaming April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Pepa hay ăn nhưng chậm lớn nha!

  Liên Hoàng April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Sending Pepa a kiss😙🐖💋

  Gods Empress April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • ❤️❤️❤️

  ASMR Ani Hungry KKM April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Món ăn kì lạ vl raaaaaa

  『DT』 Thuận April 21, 2020 12:45 pm Reply
 • Eat too well!!!

  똥야ASMR April 21, 2020 12:45 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *