Sửa lỗi mất icon bookmark trên Firefox

0
8Hiện icon của bookmark trên Firefox
Sửa lỗi mất icon bookmark trên firefox
Hiện icon của bookmark trên trình duyệt Firefox
Sửa lỗi mất icon bookmark trình duyệt trên firefox
Show bookmark icon in Firefox Browser
Fix missing bookmark icon in Firefox Browser

1/ gõ vào thanh địa chỉ
about:config
2/ gõ vào ô tìm kiếm
-browser.chrome.favicons
-browser.chrome.site_icons
double click set hai thuộc tính trên giá trị là “true”

Nguồn:https://dothihoa.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here