Thuần phục xe đạp không phanh Fixed Gear | VTC

21
22Do phần may-ơ bắt chết vào nhông nên xe đạp có thể trượt ngang, lắc mạnh đuôi như một chú ngựa chứng. Nhưng khi đã được “thuần phục”, xe đạp fixed gear sẽ khiến bạn thích thú.

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://dothihoa.com/

21 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here