Tự học PHP – 33 PHP Array – 14 Exercise 02 – Part 2Series video tự học lập trình PHP này được trích từ “Khóa học lập trình PHP” tại ZendVN, sau khi hoàn tất series học PHP miễn phí này bạn có thể tham gia thêm khóa học lập trình PHP chuyên sâu tại ZendVN để nâng cao kỹ năng lập trình PHP và sớm trở thành một lập trình viên PHP chuyên nghiệp nhé.

Khóa học lập trình PHP chuyên sâu tại ZendVN với 15 chương học và hơn 116 giờ video học trực tuyến, cung cấp cho bạn đầy đủ các kỹ năng lập trình php căn bản cũng như các thủ thuật lập trình php nâng cao. Ngoài ra cuối khóa học bạn sẽ được hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh một website bán sách trực tuyến từ Frontend đến Backend, áp dụng PHP OOP mô hình MVC và nhiều kỹ thuật xử lý phức tạp khác.

Tham khảo khóa học đầy đủ tại

—————————————-

👉 Website: www.zend.vn
👉 Skype: zendvn.help
👉 Email: training@zend.vn
👉 Số điện thoại: +84 (08) 66.837626
👉 Facebook:
👉 Facebook trao đổi lập trình:

Nguồn: https://dothihoa.com

Xem thêm bài viết khác: https://dothihoa.com/cong-nghe

  • có thể cho em xin file để thực hành lại code dc k ạ

    Trần Lương May 17, 2020 1:41 am Reply
  • sao của mình lam đến chỗ $point=$point +$_POST[$id]; thì nó báo lỗi do not access superglobal $_POST v?

    Dung Truong May 17, 2020 1:41 am Reply
  • Xin hỏi bạn: Tại sao phải thêm biến $i vào foreach vì phần tử $key của mảng $newarr đã chạy rồi?

    Long Nguyễn May 17, 2020 1:41 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *