Từ, số địa điểm hoặc thư đến các trang, liệt kê

0
12Từ, số địa điểm hoặc thư đến các trang, liệt kê

Từ, số địa điểm hoặc thư đến các trang, danh sách
1. Như páginasen danh sách Word 2010. Tới Insertar.2 đơn. Click vào
Số Page3. Cho số không bắt đầu từ một bước để lựa chọn
Định dạng số trang. Tháng tư. Chọn số mà từ đó bạn
muốn bắt đầu.
Hai. Như danh sách fromthe thông qua các trang tài liệu 1. Đặt con trỏ
trong trang bắt đầu DESE. Hai. Tới tab Page Layout. Ba.
Chọn Nhảy tùy chọn và chọn Next Trang.
Ba. Tháng tư. Tới Insertar.5 tab. Chọn Header hoặc Footer
tùy theo nơi bạn muốn số lượng. Tháng Sáu. chọn Edit
Chỉnh sửa tiêu đề hay trình đơn thả xuống cuối trang. Tháng Bảy. Trong phần
Thiết kế nhấp vào liên kết nút trước để vô hiệu hóa. Tháng Tám.
Bây giờ chỉ cần xóa các số phần mà không muốn có.
Từ, số địa điểm hoặc thư đến các trang, danh sách

Nguồn:https://dothihoa.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here